Showing posts from February, 2021Show all
খ্বাইরাকপা ঈরেল উমংলাই ঙাকশেল্লুপকী চহীগী মীফম পাঙথোকখ্রে, খুভমগী অরি অনৌগী মরক্তা চৎথোক-চৎশিনগী পার্মানেন্ত স্ট্রাকচর অমা শানবসু খন্নখ্রে।
শা-ষন অমদি ঙানু য়েনদা নাবা লৈনা তীন্নদগী করম্না ঙাকথোক্কদগে হায়বগী মতাংদা পুথিখালদা তম্বী-তাকপিখ্রে।
বরাক মিউজিয়াম এন্দ লাইব্রেরী বনতারাপুর কাছার আসামগী ৭শুবা কুমওন থৌরম পাঙথোকখ্রে।
শিলচরদা সিঙ্গেরবন্দ ক্লাস্তার দেভেলপমেন্ত প্রোজেক্তকী ওইবা একজিবিসনগা লোয়ননা মেলা হৌখ্রে।
আসামগী পুৱারিদা খ্বাইদগী চাওবা রিক্রুতমেন্ত দ্রাইভ ওইনা ওজা ২৯,৭০১ দা এপোইনমেন্ত লেতর খুৎশিন্নখ্রে।
মনিপুরী দেভলপমেন্ত কাউন্সিল আসামগী চেয়ারপার্সন অমসুং মেম্বরশিংবু শ্রীবারদা তরাম্না ওকখ্রে।