Showing posts from September, 2020Show all
অল আসাম মনিপুরী মুসলিম মৈরা পায়বীগী অনৌবা ব্রাঞ্চ অহুম শেমখ্রে।
কাছার  চন্দ্রপুরদা পুৱারীগা মরী লৈনবা খুভম থম্বীনব আসাম অমসুং মনিপুরগী মুখ্যমন্ত্রীদা তকশিনখ্রে।
ইমালোন কনবগী খোংজংদা মায়ফাগী ৭৬শুবা কেম্পেইন মনিপুর পার্ত ৱান অমসুং পার্ত টু দা পাঙথোকখ্রে।
হাইলাকান্দিগী চেংবীনদা আসাম লৈঙাক্কী থ্রী লেঙ্গুয়েজ ফোর্মুলা য়ানিংদবা ফোঙদোক্লদুনা পোস্তকার্দ কেম্পেইন পাঙথোকখ্রে।
ইমালোন কনবা খোঙজংগী শরুক অমা ওইনা মায়ফাগী ৭৫ শুবা কেম্পেইন মোরাগাংদা পাঙথোকখ্রে।
মায়ফাগী ইমালোন কনবগী খোঙজংদা লৌথায় অমদি কপিতিলা পুল্লগা কেম্পেইন পাঙথোকখ্রে।
লমদম অসিগী পুৱারীদা ইহান হানবা ওইনা অল আসাম মনিপুরী মুসলিম মৈরা পায়বী শেমখ্রে।
ইমালোন কনবগী খোংজংদা  উরাবিল লাবোকপার, বিন্নাকান্দি অমসুং বাদুগোর খুঙ্গংদা কেম্পেইন চৎথখ্রে।
মনিপুরী লোনগী মতাংদা লূপ কয়ানা পুন্দুনা পাঙথোকখিবা ৱাকৎ মীফমদা লখিপুর ফুলেরতল লম্বী পুং ১ হেন্না থীংজিল্লুরে।
কাছার জিলাগী চান্দমলৈকায়, চীংদোংলৈকায়দা ইমালোন কনবগী খোঙজংগা লোইননা মায়ফাগী পোস্ত কার্দ কেম্পেইন পাঙথোকখ্রে।
অসম দর্শন স্কীমগী মখাদা লখিপুরগী মন্দির মসজিদ অমসুং চার্চ অমমমদা শেনগী মতেং পীরকলে।
লাইকোল এলপি স্কুলদগী সিঙ্গেরবন্দ কৈথেল ফাওবগী লম্বী শেমনবগী তেন্দর কৌখ্রে।
লামারগ্রাম বরখোলা অমসুং দোলু রামপুর নচিংবা মফমশিংদা পোস্তকার্দ কেম্পেইন পাঙথোকখ্রে।
বিরজিত সিংহদা খুৎথারকখিবু য়ানিংদবা ফোঙদোক্লদুনা সেপ্তম্বর ৮ পুং ১২ গী ত্রিপুরা বন্দ কৌখ্রে।
লোনগা মরী লৈননা চৎথরকপা মায়ফাগী পোস্তকার্দ কেম্পেইন লখিপুরদা পাঙথোকখ্রে।
লোনগা মরী লৈননা চৎথরকপা মায়ফাগী এৱেরনেস কেম্পেইন গোসাইপুরদা পাঙথোকখ্রে।