Showing posts with the label এসিয়ান গেমসShow all
কাঙুজম চীংলেনসনা য়াওবা ভারতকী হোকি তীমনা সেঞ্জেংগী তকমান ফংলে।
এসিয়ান গেমস্ তা ঙসি ভারতকী সপ্না বর্মন অমসুং অর্পিন্দর সিং সনাগী তকমান অমমম লৌরে।
এসিয়ান গেমসকী ১০ নি চনবা নুমিৎ আগস্টকী তাং ২৮দা ভারতকী ফিভম
এসিয়ান গেমসকী ৯নি চনবা নুমিৎ আগস্টকী তাং ২৭তা ভারতকী ফিভম
আসামগী হিমা দাস, কেরলাগী মহম্মদ আনাস অমসুং উরিষ্যাগী দুতিচাঁন্দ না এসিয়ান গেমসকী ৮নি চনবা নুমিত্তা এথলেটিক্সতা লূপাগী তকমান অমমম লৌখ্রে।
জকার্তা এসিয়ান গেমস্ কী ফেন্সিংদা ভারতকী নুপী ঈপী তীম মাইথিহৌরে।
ভারতকী ফেন্সিং তীমনা ঙসি অয়ুক শান্নখিবা রাউন্দ অফ সিক্সতিনদা ইন্দোনেসিয়াবু দা মাইথিবা পীখ্রে।
ফেন্সিংদা ভারতকী ঈপী তীমদা শরুক য়ারিবা থৌদাম কবিতা দেবীগী শান্নবা আগস্ট তাং ২৪ অয়ুকতা ওইরগনি।
১৮শুবা এসিয়ান গেমসতা শরুক য়ারিবা মণিপুরী শান্নরোইশিং