Showing posts with the label সাহিত্যShow all
নোবেল মনা ফংখ্রবা মালেমগী শক্নাইরবা মীওই ১৮না শরুক য়াখিবা Hegra Conference 2020 লোইশিনখ্রে।
ওজা সাপম বল্লভনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোংদোকখ্রে।
আসামদা সাহিত্যগী লূপশিংদা শেলগী তেংবাং পীরগনি।
সাহিত্য় একাদেমী মনা ২০১৯ শক্নাইরবা অইবা লাইশ্রম বিরমঙ্গলদা পীরগনি।
নাওরেম বিদ্যাসাগরগী শৈরেংগী অনৌবা শক্লোন ফোংলে।
বরাক তম্পাক্কী শক্নাইরবা অইবা অনিদা মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ ইম্ফালনা মনা পীদুনা ইকায় খুম্নরগনি।