Showing posts with the label মনিপুরী মুসলিমShow all
ফারুখ মীহাৎসি মীরমচৎ য়াওদবগী খুদমনি, মোবলিঞ্চিংনা নাশিল্লক্লবা খুন্নাই অমা কনবদা লৈঙাক অমসুং খুন্নাই অনিগী চাউরবা থৌদাং লৈঃ এএমএমএফ, পিওএফ