Breaking News

লোনগা মরী লৈননা চৎথরকপা মায়ফাগী এৱেরনেস কেম্পেইন গোসাইপুরদা পাঙথোকখ্রে।


লখিপুর কাছার, সেপ্তেম্বর ০১, ২০২০ঃ লোনগা মরী লৈননা লেপ্তনা চৎথরকপা মনিপুরী য়ুথস্ ফ্রোন্ত অফ আসাম, মায়ফাগী ৬৭ সুবা এৱেরনেস কেম্পেইন ঙরাং কাছারগী গোসাইপুর খুঙ্গংদা পাঙথোকখ্রে। খুন্দ্রাকপম অমুতোম্বা, আমপালগী প্রেসিদেন্ট অহোংসাংবম লিলি, মনিপুরী থীয়েতর সেন্তর আসামগী জেনরেল সেক্রেতরী সোমোর লুৱাং, মায়ফাগী প্রেসিদেন্ট সেরাম হেরাজিৎ দাইজতা ফমখি। কেম্পেইনগী ৱাহৌদোক পীরদুনা সেরাম হেরাজিৎনা আসামদা মনিপুরী লোনবু এসোসিয়েত অফিসিয়েল লোন ওইহন্দ্রিফাওবা মায়ফা না লেপ্পা লৈতনা খোঙজং চংশিনখিগনি হায়রদুনা খোঙজং অসিদা মীয়ামনসু শৌগৎপীয়ু হায়খি। সোমোর লুৱাংনা ইমালোননা ঐখোয়গী মীংসেলনি হায়রদুনা আসামদা মশিং লিকপা ফূরুপ ওইজরবসু ঐখোয় খুকন পাঙ্গনবা ফূরূপ অমনি হায়বসি উৎপগী মতম য়ৌরে হায়খি। অহোংসাংবম লিলিনা ঐখোয়না কোরোনা কিদুনা লৈরিঙৈদা ইমালোনসি মীখা পোনখিদৌরে হায়খি। থৌরমদা মায়ফাগী একতিব মেম্বর চন্দ্রকান্ত সিংহ, চীঙাখম বিশ্বজিৎ নচিংবা মীওইশিংনা শরুক য়াখি।  (পাউ অসি লখিপুরওনলাইন ইউতিউব চেনেলদা য়েংবিউ)