Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri. Updates about Barak Valley...

  || BREAKING NEWS ||   # ট্রাইবেল নুপীমচা অমবু ফম্লানবীরগা হাত্তোকপনি হায়বগী মতাংদা মীওই ৩ ফারে। ### লোৱার হাফলোংদা দুকান ১২ মৈনা তুম্না চাকখ্রে। ### নহারোল খোরিরোল সিল্লুপনা মনিপুরী শৈরেংগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে। ### কামরাঙ্গাদা ইমোইনু চা মনা পুথোকপা হৌখ্রে। ### শকখঙদবা নুপীগী অশিবা হকচাং অনি ফংলে। ### রাজ্যগী বিধানসভা সিট মরিগী হয়েং পাঙথোক্কদবা মীখলগী শেমশাবা লোইরে।ভোটর আই দি ওনলাইনদা ভেরিফিকেসন তৌবগী মতম নভেম্বরগী তাং ১৮ ফাওবা শাংদোকহনখ্রে। #

August 18, 2018

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ৩৬শুবা কেডরগী মৈতৈ নুপী রিপামনি দেবীগী মফমদা হরাও-তয়াম্বা ফোঙদোকখ্রে।


বাংলাদেশকী মণিপুরী লক্তগী ইহান হানবা ওইনা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) মায়পাকলখ্রবী ৩৬শুবা কেডরগী মৈতৈ নুপী রিপামনি দেবীগী মফমদা হরাও-তয়াম্বা ফোঙদোকপগী থৌরম অমা মণিপুরী যুব সমিতি, শিবগঞ্জ, সিলেটনা শিল্লাংদুনা আগষ্টকী তাং ১৭, ২০১৮দা চীংলেম্না পাঙথোকখ্রে। মণিপুরী তাঁত প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, সিলেটতা পাঙথোকখিবা থৌরম অদুদা বাংলাদেশ মণিপুরী মহিলা সমিতিগী প্রেসিদেন্ট এস রিনা দেবী, মণিপুরী যুব সমিতিগী প্রেসিদেন্ট ফেলেম ধীরেন, আরআরএমসিঐইচ কী ইউরোলোজি দিপার্তমেন্টকী হেদ ডাঃ প্রমোদ রঞ্জন সিংহ নচিংবা মরুওইবা মীওইশিং শরুক য়াখি।

রিপামনি দেবী মৌলভীবাজার জিলাগী ধামাই খুঙ্গংদগীনি, ভাগ্য সিংহ অমসুং নেনাবী দেবী মচানুপী অহলনি। খৃঃকুমজা ২০১০দা সৌদি আরবতা থবক তৌরিবা কানন কুমার সিংহগা লুহোংখি। ছোট ধামাই এলপী স্কুলদগী ৫শুবা ক্লাস তমখি। খৃঃকুমজা ২০০১দা  এস.এস.সি পাস তৌখি, খৃঃকুমজা ২০০৭দা টিএন খানম দিগ্রী কোলেজতগী ঐইচএসসি পাস তৌরবা মতুংদা খৃঃকুমজা ২০০৮ দা এম.সি. কোলেজতকী ফার্স্ট ক্লাসতা মাস্টার লোইখি। 

Pao sing asi ga loinana atei e-pao gi damak 

No comments:

Post a Comment

Comments ...