Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri.

  || BREAKING NEWS ||   # সাফ গেমসকী নুপীগী ফেন্সিংদা কাছার লখিপুরদগী থৌদাম কবিতা দেবী না সনাগী তকমান অনি লৌরকলে। # সিতিজেনসিপ এমেন্দমেন্ট বিল ২০১৯ ঙরাং লোকসভাদা পাস তৌখ্রে। # মনিপুরদা ইন্নর লাইন পার্মিট সিস্টেম চৎনরগনি হায়না কেন্দ্রগী হোম মিনিস্টর অমিত সাহনা লাউথোকখ্রে। # আসামগী ঐইচ.এস.এল.সি. রুতিন থোকখ্রে ফেব্রুৱারীগী ১০দগী ২৯ ফাওবা পরিক্ষা ওইরগনি। #

August 18, 2018

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ৩৬শুবা কেডরগী মৈতৈ নুপী রিপামনি দেবীগী মফমদা হরাও-তয়াম্বা ফোঙদোকখ্রে।


বাংলাদেশকী মণিপুরী লক্তগী ইহান হানবা ওইনা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) মায়পাকলখ্রবী ৩৬শুবা কেডরগী মৈতৈ নুপী রিপামনি দেবীগী মফমদা হরাও-তয়াম্বা ফোঙদোকপগী থৌরম অমা মণিপুরী যুব সমিতি, শিবগঞ্জ, সিলেটনা শিল্লাংদুনা আগষ্টকী তাং ১৭, ২০১৮দা চীংলেম্না পাঙথোকখ্রে। মণিপুরী তাঁত প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, সিলেটতা পাঙথোকখিবা থৌরম অদুদা বাংলাদেশ মণিপুরী মহিলা সমিতিগী প্রেসিদেন্ট এস রিনা দেবী, মণিপুরী যুব সমিতিগী প্রেসিদেন্ট ফেলেম ধীরেন, আরআরএমসিঐইচ কী ইউরোলোজি দিপার্তমেন্টকী হেদ ডাঃ প্রমোদ রঞ্জন সিংহ নচিংবা মরুওইবা মীওইশিং শরুক য়াখি।

রিপামনি দেবী মৌলভীবাজার জিলাগী ধামাই খুঙ্গংদগীনি, ভাগ্য সিংহ অমসুং নেনাবী দেবী মচানুপী অহলনি। খৃঃকুমজা ২০১০দা সৌদি আরবতা থবক তৌরিবা কানন কুমার সিংহগা লুহোংখি। ছোট ধামাই এলপী স্কুলদগী ৫শুবা ক্লাস তমখি। খৃঃকুমজা ২০০১দা  এস.এস.সি পাস তৌখি, খৃঃকুমজা ২০০৭দা টিএন খানম দিগ্রী কোলেজতগী ঐইচএসসি পাস তৌরবা মতুংদা খৃঃকুমজা ২০০৮ দা এম.সি. কোলেজতকী ফার্স্ট ক্লাসতা মাস্টার লোইখি। 

Pao sing asi ga loinana atei e-pao gi damak