Mera thaomei thanba

Chingmi Tammi machin manaoni. Matam gi matung inna Tamda khundarabada mayamba Chingmisingbu Tammi singna makhoi nada yektana leiri haibagi mera thada thoumei thannei.