Lakhipuronline | Complete platform for North-east India

First regional News blog of North East India, breaking news in English and Manipuri.

  || BREAKING NEWS ||   # দিসা রেপ কেসতা চেন্নবা মীওই মরিগী অশিবা হকচাং নিংথিনা থম্নবা তেলেঙ্গনা হায়কোর্তনা রাজ্য সরকারদা খঙহনখ্রে। # লৈবাক্কী মফম মফমদা ঙসি আর্ম ফোর্সেস ফ্লেগ দে পাঙথোকলি। # আসামগী ঐইচ.এস.এল.সি. রুতিন থোকখ্রে ফেব্রুৱারীগী ১০দগী ২৯ ফাওবা পরিক্ষা ওইরগনি। #

May 08, 2011

মনিপুরী সাহিত্য পরিষদ আসামগী লক্ষীপুর জিলা সমিতিনা শিন্দুনা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরগী ১৫০ শুবা মপোক কুমওন থৌরম অমা পাঙথোকখ্রে।

লক্ষীপুর, মে ৮, ২০১১ইং - মনিপুরী সাহিত্য পরিষদ আসামগী লক্ষীপুর জিলা সমিতিনা শিন্দুনা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরগী ১৫০ শুবা মপোক কুমওন থৌরম অমা ঙসি অয়ুক খোরিরোল কম্যুনিতি হোল লক্ষীপুরদা পাঙথোকখ্রে। থৌরম হৌগৎপদা কবিগুরুগী শক্তমদা লৈ-শু অমসুং মৈরা কৎতুনা ইকাই খুম্নজবা উৎখি। মতুংদা লূপকী প্রেসিদেন্ট প্রোফেসর এ. শহিদ চৌধুরীনা মীফম মপু ওইদুনা মনিপুরী অমসুং বাংলা লোনগী কবি সন্মেলন অমসুং খন্ন-নৈনবা থৌরম অমা পাঙথোকখি। কবি সন্মেলন অসিদা চকপ্রম মোহন, শ্রীমতি মলিনা দে পুরকায়স্থ, ইঙুদম শতিসচন্দ্র, এস জয়ন্তী দেবী, আব্দুল হামিদ চৌধুরী নচিংবা কবি ১২না শরুক য়াখি।
খন্ন-নৈনবগী থৌরমদা প্রোফেসার ঙাঙোম বসন্ত কুমার অমসুং ইঙুদম বিনোদনা কবিগুরুগী পুন্সি অমসুং সাহিত্যগী লমদা তোঙান তোঙানবা হিরমদা ৱা ঙাংখি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ ইংগী মে থাগী তাং ৭ তা পোকখি অমসুং ১৯৪১ ইংগী আগষ্টকী তাং ৭ তা নোঙ্গাখি। ১৯১৩ ইংদা সাহিত্যদা মহাক চাওথোকচনিঙাই ওইরবা নোবেল প্রাইজ ফংখি। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনদা মহাক্না ইহান হান্না মনিপুরী জগোয়বু ১৯২০ দা সাবজেক্ট অমা ওইনা তম্ব হৌহনখি। আগরতলাগী বুদ্ধিমত্ত সিংহনা বিশ্বভারতীগী অহানবা মনিপুরী জগোইগী ওজানি।
সভাপতীগী ৱারোলদা প্রোঃ এ. শহিদ চৌধুরীনা কবিগুরুগী ৱাখল্লোন অমদি আদর্শবু মাঙদা থমদুনা ঐখোয়গী নীংথিবা সাহিত্য শেমগৎপগী মথৌনি হায়না পনখি। কবি সন্মেলন অসিগী হেক মতুংদা পরিষদকী থৌসিন কাঙলুপকী মীফম অমা চৎথখি। মীফমসিদা সংবিধানগী শরুক খরা শেমদোকপা অমসুং লাক্লিবা চহিগী মীফমদা কবিগুরুগী সাহিত্যগী মরমদা সেমিনার অমসুং মনিপুরী সাহিত্য পরিষদ আসামগী চহি ৫০ শুবগী থৌরম অমা পুন্না পাঙথোক্নবসু খন্নখি। থৌরম লোয়শিল্লকপদা লূপকী সেক্রেটরী সাজবম মহিবুর রহমননা ৱাগৎ ৱাহৈ ফোঙদোকখি। (লক্ষীপুর-ওনলাইন)